Strony www dla dzieci – bezpieczeństwo w sieci

Praca dziecka przy komputerze powinna być cały czas nadzorowana przez nauczyciela lub rodziców dziecka. Ani na chwilę dziecko nie powinno być pozostawione samo sobie przy
komputerze, szczególnie, gdy ten komputer jest podłączony do Internetu.
Dziecko pracujące przy komputerze powinno przejść mini szkolenie na temat zagrożeń jakie
na nie czyhają i nauczyć się reagowania na niebezpieczne sytuacje.
Najlepiej nauczy się tego ze strony www.sieciaki.pl