SZKOŁA OGÓLNIE

Naczelnym celem wychowawczym szkoły jest POMOC RODZICOM W WYCHOWANIU DZIECKA W ZGODZIE Z NADRZĘDNYMI WARTOŚCIAMI MORALNYMI, OGÓLNOLUDZKIMI.

Nasza szkoła została utworzona w 1957 roku i mieściła się przez rok w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 8 został oddany do użytku 16 września 1958 roku. Obecnie szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu, w skład którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa Sportowa,
Miejskie Gimnazjum nr 1 z klasami sportowymi.

Szkoła Podstawowa Sportowa jest jedyną taką placówką w powiecie oświęcimskim. Uczą się w niej uczniowie uprawiający dyscypliny sportowe: pływanie, jazda figurowa na lodzie, tenis ziemny. Szkoła wypracowała własne metody pracy z uczniem sportowcem. Kadra nauczycielsko-trenerska jest wysoko wykwalifikowana i nieustannie doskonali swój warsztat i metody pracy. Dużą wagę przywiązuje się do nauki języków obcych, informatyki. Nauka języków obcych i informatyki prowadzona jest od klasy pierwszej .

Miejskie Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu działa od 1 września 1999r. Wiele miejsca poświęca się nauce języków obcych, informatyki i kształtowaniu sprawności fizycznej. Duży nacisk na kształcenie umiejętności językowych spowodował utworzenie przy naszej szkole stowarzyszenia na rzecz współpracy z zagranicą ?Europa ? Wspólny Dom?. Jego działalność nastawiona jest na poszukiwanie partnerów do wymiany młodzieży, kontakty listowne i internetowe z młodzieżą krajów UE.
We wrześniu 2000r. utworzona została pierwsza w kraju klasa z dodatkowymi zajęciami brydża sportowego. Prowadzimy również klasy o profilu matematyczno – informatycznym, teatralne, siatkarskie.
Młodzież bierze udział w licznych akcjach rozwijających aktywność obywatelską, uczy się zasad demokracji, umiejętności dyskutowania, argumentowania, przyjmowania decyzji większości. Debaty odbywające się w gimnazjum pozwalają młodzieży poznać aktualne problemy Polski, Europy i świata.
W szkole odbywa się bardzo dużo konkursów i imprez. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą liczyć na pomoc i zrozumienie nauczycieli.
Rodzice są partnerami szkoły, bardzo aktywnie włączają się do współpracy z nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Przy gimnazjum utworzony został Uczniowski Klub Sportowy ?Joker?, który bardzo ściśle współpracuje ze szkołą przy organizacji zawodów sportowych, wyjazdów na obozy sportowo – klimatyczne,  ?Zieloną szkołę?.
Tradycją szkoły stały się cykliczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i rodziców do teatrów krakowskich.

Co nas wyróżnia:

 • wysokie wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu w SP i egzaminu gimnazjalnego,
 •  wysokie lokaty w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych (pływanie, tenis, łyżwiarstwo figurowe),
 • organizacja nauk pływania dla wszystkich uczniów klas drugich ze szkół podstawowych w Oświęcimiu,
 • prowadzenie klas sportowych w szkole podstawowej,
 • pierwsze w Polsce i na świecie klasy gimnazjalne z dodatkowymi zajęciami brydża sportowego działające w oparciu o autorski program nauczyciela naszej szkoły,
 • powstanie przy szkole Stowarzyszenia „Europa ? Wspólny Dom” mającego za zadanie nawiązanie współpracy i wymianę z młodzieżą krajów europejskich,
 • powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Joker” zrzeszającego zawodników brydża sportowego, ich rodziców i sympatyków,
 • powstanie Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Ósemka” zrzeszających zawodników ? pływaków,
 • współpraca z UKP „Unia” , UKŁF „Unia”,
 • prężna działalność świetlicy szkolnej,
 • organizacja i prowadzenie wielu zawodów sportowych, imprez i obozów szkoleniowych (np. zawody „Już pływam”, „Zawody mikołajkowe”, Wielki Piknik Rodzinny „Koniec nudy, czas do budy”, Majowy Piknik Rodzinny „Poznajemy Wszechświat”, adwentowy jarmark – „Weihnachtsmarkt”, współzawodnictwo klas „Liga Klas”, Miejsko – Gminny Konkurs Informatyczny),
 • działalność grupy teatralnej ? wystawianie spektakli w OCK dla całej społeczności miasta,
 • udział w akcji „Szkoła z klasą” oraz przystąpienie do sieci szkół promujących zdrowie.

Czym dysponujemy:

 • dwudziestoma salami lekcyjnymi i pracowniami przedmiotowymi,

 • salą komputerową z dostępem do Internetu,

 • salą gimnastyczną z nowoczesną nawierzchnią,

 • salką do gimnastyki korekcyjnej, mini siłownią,

 • biblioteką z czytelnią,

 • świetlicą szkolną,

 • kuchnią i jadalnią.