Statut szkoły

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W OŚWIĘCIMIU

Tekst ujednolicony Statutu Zespołu Szkół nr 1 na podstawie zmian wprowadzonych
uchwałą nr 8/2011/2012 Rady Pedagogicznej ZSnr1 w Oświęcimiu
z dnia 31 X 2011r.

tu do pobrania:

   statut31.10.2011